20.11.2017
RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious
×

Varoitus

JUser: :_load: Käyttäjää ei pystytty lataamaan tunnuksella: 52
Hyviä Uutisia

Hyviä Uutisia

Emil Anton
Luotu ja kohdussa muovattu (Jes. 44:2) vuonna 1985 | Syntynyt ja kasteessa pelastettu (1. Piet. 3:21) vuonna 1986 | Käynyt peruskoulun Vantaan Havukoskella vuosina 1993-2002 | Herännyt eloon ja löytynyt (Luuk. 15:24) vuonna 2002 | Käynyt Ressun lukion Helsingissä vuosina 2002-2005 | Hyväksytty Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan vuonna 2005 | Suorittanut siviilipalveluksen Uomarinteen koulussa 2005-2006 | Avannut Hyviä uutisia – apostolaatin vuonna 2007 | Suorittanut katolisen uskonnonopettajan pedagogiset opinnot vuonna 2008 | Valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi ja hyväksytty teologiseen tiedekuntaan vuonna 2009 | Valmistunut teologian maisteriksi vuonna 2010

Hyviä Uutisiaemilanton.com

Arvostele
(0 ääntä)

Keskeinen kristittyjä erottava tekijä on kysymys auktoriteetista. Kenellä tai millä on valta määritellä kristillisen uskon sisältö? Kuka tai mikä on erehtymätön uskon ja moraalin opettaja? Protestantti vastaisi näihin kysymyksiin “sola scriptura” (lat. “yksin Raamattu), joka tuli reformaation tunnuslauseeksi, kun Luther oli torjunut paavin ja katolisen kirkon opetusviran. Lutherin mielestä kirkko oli lisännyt opetukseensa epäraamatullisia elementtejä, joten hän päätyi ajattelemaan, että traditioita pitäisi tulkita Raamatun valossa eikä päinvastoin. Nykyään monet protestantit pitävät kirkkoa ja traditioita täysin tarpeettomina ja ovat sitä mieltä, että Raamattu on kristittyjen ainoa normi. Se riittää uskon ja pelastuksen saavuttamiseksi, ja siinä on kaikki tarpeellinen kristillistä elämää ja seurakunnan järjestystä koskeva tieto. Tämän artikkelin tarkoitus on osoittaa sola scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi.

 

Arvostele
(1 ääni)

Raamatun luotettavuus on yksi aikamme tärkeimmistä ja kiistanalaisimmista uskonnollisista kysymyksistä. Kristittyjen on turha perustella uskonsa totuutta Raamatun opetuksilla, jos Raamatun kertomuksia pidetään satuina, myytteinä tai valheina. Toisaalta vilpittömällä ei-kristityllä ei enää ole syytä olla tulematta kristityksi, jos Raamatun todistus voidaan osoittaa luotettavaksi.

Tämän lisäksi kristittyjen välisissä keskusteluissa on ratkaisevaa, että Raamatun kaikki osat tunnustetaan Pyhän Hengen innoittamiksi. Kristittyjen mukaan Raamattu ei siis ole vain historiallisesti totta, vaan myös Jumalan itsensä kirjoittamaa tekstiä. Tässä artikkelissa tutkimme, miten kukaan voi tietää Raamatun olevan luotettava ja Pyhän Hengen inspiroima kirja.

Arvostele
(0 ääntä)

Pyhä Kolminaisuus on historiallisesti ja teologisesti kristinuskon merkittävin dogmi ja tärkein mysteeri. Silti harva ymmärtää koko oppia, useimmat eivät koskaan edes ajattele sitä, ja jotkut vastustavat sitä kiivaasti. Tässä artikkelissa perehdymme Jumalan sisäisen elämän salaisuuteen ja vastaamme yleisimpiin väärinkäsityksiin ja vastaväitteisiin.

Arvostele
(0 ääntä)

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, johon jokaisen ihmisen tulisi etsiä vastauksensa, tulee Jeesus Nasaretilaiselta. Hän esitti sen n. vuonna 30 apostoleille, ja tässä artikkelissa etsimme siihen vastausta. Kysymys on yksinkertainen: “Kuka minä teidän mielestänne olen?” (Matt. 16:15) Kristinusko opettaa Jeesuksen olevan ihmiseksi tullut Jumala, tosi ihminen ja tosi Jumala, kun taas Jehovan todistajat (ja monet uskostaan tietämättömät kristityt) eivät pidä häntä Jumalana, vaan Jumalan Poikana. Muslimit puolestaan pitävät Jeesusta Jumalan lähettämänä profeettana. Tämän artikkelin tarkoitus on osoittaa, että Jeesusta edeltäneet profeetat ennustivat hänen jumaluudestaan, Jeesus itse tiesi ja väitti olevansa Jumala, ja myös hänen opetuslapsensa uskoivat hänen jumaluuteensa. Näin ollen jokaisen Jeesukseen tänään uskovan on loogisesti myös hyväksyttävä Jeesuksen jumaluus.

 

Sivu 1 / 2